Svi postovi tagovani sa: pecat

Pečat je zaista otišao u istoriju 1. oktobra 2018. godine

Prethodnih godina se mnogo pričalo i pisalo o ukidanju pečata, naročito u IT delu naše poslovne zajednice. Jedan deo argumenata je svakako na mestu i tiče se nepotrebnog komplikovanja poslovanja. Drugi se odnosi na dokumentaciju koju dobijamo od drugih strana, a koja je često bila izvor problema – računi od internet servisa svih vrsta, koji prosto na sebi nemaju pečat, i masa preplašenih knjigovođa, bankarskih službenika, ali i poreskih inspektora, koji ne mogu da shvate da Google nema pečat, i da ga sigurno neće praviti zbog nas, niti nam slati papirnu fakturu sa pečatom i potpisom odgovornog lica. Nastavi →