Select Page

Ivan Minić

Konsultant u oblasti razvoja poslovanja i preduzetnik

Već dvadeset godina se klackam između tehnoligije marketinga i preduzetništva. Savetovao sam najveće globalne brendove kada je digitalni nastup na lokalnom tržištu u pitanju. Danas i dalje savetujem neke globalne, ali i mnoge lokalne kompanije – kako male, tako i velike.

Prethodnih nekoliko godina radio sam i kao konsultant, edukator i ekspert na brojnim EU projektima i sarađivao sa USAID, UNDP, Thomson fondacijom, i drugim donatorima.

Pročitajte detaljniju biografiju.

Osnovao sam: